Dziś jest: 10-08-2022
Koniec "chłodu" Drukuj

W trakcie prac nad projektem ustawy - Prawo energetyczne wiele zagadnień dotyczących chłodnictwa, na wniosek Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, zostało wyprostowanych. Do rażących przypadków zaliczyć należy używanie terminu "chłód", który  jest z punktu widzenia nauki niepoprawny.

Pojęcie „chłodu” nie jest znane w fizyce, a zawężając w jej dziale - termodynamice. O „chłodzie” mówi się jedynie w żargonie. Chłodu nie można dostarczać. „Chłód” jest efektem odbierania ciepła.  
W Polsce obowiązuje Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI zgodnie z normą PN ISO 31, gdzie termin „chłód” nie występuje i nie jest też stosowany w technice. Chłód nie posiada jednostek miary !

Po długim uporze Minsterstwo Gospodarki samo wniosło odpowiednie poprawki:

Chłodnictwo było określone jako sektor "chłodu". W miejscu tekstu zaznaczonego wytłuszczonym drukiem był ów termin "chłód".

Jak pokazuje praktyka, osoby które potrafią dostarczać "chłód", często nie potrafią dostarczyć poprawnego bilansu ciepła, więc i z tego powodu nalezy powrócić do prawidłowych określeń z termodynamiki.

Udział Stowarzyszenia w pracach legislacyjnych został doceniony także w formie pisemnej przez Ministerstwo Gospodarki w w jednej z poprawek rządowych odnoszą sie do tej kwestii.

Miło nam. Dziękujemy !