Dziś jest: 01-07-2022
Zmiana zasad korzystania z agregatów do płukań układów chłodniczych Drukuj

W związku ze wzrastającym zainteresowaniem Stowarzyszenie wprowadza zmiany zasad korzystania z agregatów.

 Serwisy chłodnicze coraz chętniej korzystają z techniki płukań układów chłodniczych z zastosowaniem czynnika chłodniczego. Ilość wypłukanych układów przez sntchik w zestawieniu rocznym prawie potraja się. Poprawa jakości napraw i znaczące skrócenie czasu usunięcia zanieczyszczeń, szczególnie odczuwalne są przy mniejszych układach o napełnieniach rzędu 2-10 kg czynnika. Według informacji z firm, dotychczasowe płukanie z wykorzystaniem płynów oraz późniejsze ich usunięcie z obiegu chłodniczego zajmowało nawet kilkanaście godzin. Za pomocą agregatów czas ten skraca się nawet do 30 minut. Uzyskiwana czystość wewnętrzna układu jest także znacznie lepsza. Dodatkowo, zlewając nieczystości, można ocenić przyczyny ew. awarii i stan urządzenia chłodniczego.

Jakie są zmiany ?

Po pierwsze, zmienia się cena za 1 motogodzinę usługi wykonywanej przez sntchik i obecnie jest to 220 zł. Opłata za oczyszczenie samego czynnika (z olejów i brudów) pozostaje bez zmian tj. 10 zł za 1 kg (dla przypomnienia: wydajność oczyszczania to ok. 72 kg czynnika na godz.). Uwaga: nie obciążamy za koszty dojazdu !

Po drugie, rezygnujemy z użyczania agregatów firmom serwisowym. Natomiast wprowadzamy możliwość użyczenia agregatu osobie fizycznej, wyłącznie członkowi sntchik. W tym wypadku rezygnujemy z wymogu wykonania określonej liczby płukań. Za użyczenie wystawiamy rachunek dla wskazanej przez obsługującego agregat firmy serwisowej, obciążając kwotą 45 zł za jedną motogodzinę z odczytu wskazań licznika agregatu.

Obecnie agregaty są dostępne, ale w okresie sezonu serwisowego pierwszeństwo w uzyskaniu agregatu będzie miała osoba, która zadeklaruje większą liczbę układów do płukania oraz która dokona zgłoszenia ze strony internetowej  >>>

Po trzecie, wprowadzamy możliwość skorzystania z naszego czynnika (wyłącznie R407C po rozwarstwieniu). Za braki czynnika przy zwrocie obciążamy jak za świeży R407C.

Trzeba pamiętać, że ilość czynnika do płukania szacuje się, mnożąc faktyczne napełnienie X 2,5, zaś w przypadku nowych instalacji przed ich uruchomieniem X 3,5 (chodzi o dobre zalanie układu i podniesienie ciśnień).

Po czwarte, wprowadzamy opłatę za niezwrócenie wyposażenia w uzgodnionym terminie w kwocie 500 zł.

Wyjaśniamy, że nie jest naszą intencją przymuszanie do wstępowania do Stowarzyszenia (warunki), zwłaszcza że dla sntchik wiąże się to ze zwiększonymi opłatami w federacji i przy wielu innych okazjach.