Dziś jest: 06-12-2022
F-gazy od nowa Drukuj

Ruszają prace nad przepisami f-gazowymi - niestety europejskimi.

Komisja Europejska przyspiesza prace nad nowym rozporządzeniem, które ma zastąpić znane już uregulowanie 842/06. Większość organizacji branżowych, w tym Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji, Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła oraz Krajowe Forum Chłodnictwa otrzymała do konsultacji tekst projektu regulacji. >>>

Jak pokazuje doświadczenie, wielokrotnie reprezentanci niektórych organizacji, mimo deklaracji, przedstawiają wyłącznie swój punkt widzenia spraw z uwzględnieniem bizznesu, który prowadzą. Weryfikacja zgłoszonych uwag przez środowisko jest znikoma  i na tym bazują osoby, głównie z większych firm handlowych. Jest oczywistym, że wszelkie dyskusje na temat przyszłych uregulowań, które dotyczą w największym stopniu serwisu chłodniczego i użytkowników powinny być jawne. Zatem apelujemy do Krajowego Forum Chłodnictwa o ujawnienie swoich wystąpień w procesach legislacyjnych związanych chociaż z f-gazami.

Należy też podkreślić, że wcześniej niniejsza propozycja prawa była przedmiotem konsultacji z Rządem RP oraz Sejmem, które zgłosiły wiele poważnych zastrzeżeń. Niestety Komisja Europejska ich nie uwzględniła, nawet w najmniejszym stopniu. Zatem wątpić należy, czy jakiekolwiek uwagi, poza wskazaniem błędóww tłumaczeniu, mają szansę na wysłuchanie. A chodzi m. in. o system "kartek" na dzisiejsze czynniki chłodnicze..

Zapraszamy do lektury załącznika i publikowania własnych opinii. Swoje uwagi naniesiemy na tekst po wstępnej dyskusji w branży. Zamieszczona w odnośniku wersja robocza służy jako pomoc do zobrazowania skali niedociągnięć w projektowanej regulacji.


Tematy powiązane: