Dziś jest: 10-08-2022
Drukuj

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 

KRS 0000295344


Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pożytku publicznego, o celach niezarobkowych, zrzeszającą inżynierów i techników specjalności chłodnictwo i klimatyzacja oraz zawodów pokrewnych. Posiada wieloletnią tradycję, a początki datowane (w innej formie prawnej) są na październik 1956. Stowarzyszenie jest jedną z kilku organizacji funkcjonujących w branży chłodniczej.  Członkowie pochodzą z różnych części kraju.

Swoją działalność skupia na zagadnieniach ekologicznych jak i reprezentacji środowiska zawodowego. Do ważnych zadań organizacji należy udzielanie wsparcia firmom serwisowym w pozyskaniu i utylizacji zużytych czynników chłodniczych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych i jakości technicznej.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, natomiast nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki finansowe niezbędne na realizację zadań pozyskuje dzięki dotacjom jak i ofiarności publicznej. O ile dotacje służą wzmocnieniu potencjału technicznego, to wpłaty od darczyńców czy wpłaty z tzw. 1% organizacja przeznacza wyłącznie na podtrzymane trwałości uruchomionych przedsięwzięć. Warto zaznaczyć, że środki te nie są wykorzystywane na płace jak i na pokrycie kosztów administracyjnych.

Działalność jest całkowicie transparentna i jest nadzorowana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a sprawozdania finansowe i merytoryczne są publikowane na stronie internetowej organizacji i resortu.

Stowarzyszenie posiada oddziały i jednostki terenowe, z których Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepla posiada odrębną osobowość prawną.

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych "Energetyka i Środowisko"  i Branżowego Porozumienia Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła