Dziś jest: 01-07-2022
Drukuj

 Członkowie STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Aktualnie organizacja zrzesza 74 osoby. Są to przedstawiciele uczelni, pracownicy techniczni firm, projektanci, właściciele firm serwisowych i montażowych chłodniczo-klimatyzacyjnych oraz sami serwisanci, którzy stanowią najliczniejszą grupę członkowską.


Serwisant urządzeń chłodniczych -  zawód regulowany

Z chwilą wpisania (jesień 2009 r.) zawodu serwisanta urządzeń chłodniczych (substancje kontrolowane) na listę zawodów regulowanych powstała konieczność stworzenia reprezentacji środowiska zawodowego. Zgodnie z zasadami tworzenia organizacji i ich podstawami prawnymi zadań tych nie może wypelniać ani związek pracodawców ani izba gospodarcza, a jedynie organizacja, której członkami są przedstawiciele określonego zawodu, posiadający własną reprezentację prawną (są członkami władz). Od stopnia zorganizowania środowiska zależy prestiż zawodu.


Projektant urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych - zawód nieuregulowany !

Nadal nieuregulowaną  pozostaje kwestia uprawnień projektanta instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Coraz większe zrozumienie okazywane przez różne władze dla potrzeby odpowiedniego unormowania daje pewne nadzieje na korzystne rozwiązanie. Stąd obecność w naszych szeregach specjalistów chłodnictwa i klimatyzacji oraz techniki pomp ciepła jest niezwykle istotna. Gruntowna przebudowa prawa budowlanego stwarza pewne nowe szanse.      Wyraź swoją opinie w  sondzie (nr 4).


     zobacz:     

Deklaracja członkowska        Cele Stowarzyszenia  

Uwaga: dostęp do strefy członkowskiej niniejszej strony www mają wyłącznie aktualni członkowie organizacji.


Jak przystąpić do Stowarzyszenia ?

Wypełnioną deklarację członkowską należy wysłać pocztą do biura Stowarzyszenia na adres:

SNTCHIK

ul. Wolska 84/86      01-141 Warszawa     lok.216

Zgodnie z § 14 Statutu Członkowie są przyjmowani decyzją Zarządu Stowarzyszenia. Przyjęcie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych wymaga poręczenia dwóch członków wprowadzających.


Jakie są opłaty ?

Wpisowe wynosi 50 zł, natomiast roczna składka członkowska 200 zł i jest płatna jednorazowo. Osoby na emeryturze korzystają z 50% ulgi.

konto bankowe Stowarzyszenia: 05 1940 1076 3069 7432 0000 0000

 

Czy przystąpić do Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klmatyzacji ?