Dziś jest: 21-01-2019
Komunikat Drukuj

W dniu  19 października 2012 r. w siedzibie organizacji odbędzie się zebranie Zarządu.

Porządek zebrania:

    1.    Bieżące tematy
      a.    omówienie kwestii zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
      b.    zmiana regulaminu polityki rachunkowości w organizacji,
      c.    omówienie bieżących prac legislacyjnych (szwo&f-gazy  oraz ustawa o oze i prawo energetyczne).
    2.    Prace Zarządu
      a.    omówienie realizacji tematów przyjętych na poprzednim zebraniu zarządu,
      b.    omówienie wniosku o dotację,
      c.    zgłoszenie komisji energetycznej.

Początek o godz. 12:00

prosimy o nadsyłanie do 15 października 2012 r. wniosków do porządku zebrania !


Archiwum komunikatów dla Zarządu


 

Komunikat z dnia 7.05.2010

 

Porządek zebrania:

Sprawy organizacyjne
1.      Bieżące tematy
    a.    omówienie kwestii zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
    b.    5 lat funkcjonowania sntchik
    c.    sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2010 r.
    d.    sprawozdanie finansowe z działalności za 2010 r.
           1.    sprawozdanie z działalnosci Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji
           2.    wykorzystanie środków z wpłat  dariowizn 1 % w roku 2010
     f.   omówienie postępowania z programem projektowym
    g.   zagadnienia dla sntchik wypływające z ustawy o efektywności energetycznej
    h.   szkolenia on-line z certyfikatem z zakresu podstaw chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła 
    i.   uzupełnienia
    j.   uchwały

2.      Prace Zarządu
    a.    Omówienie realizacji tematów przyjętych na poprzednim zebraniu zarządu, spraw zaległych i niezrealizowanych oraz sądowych
    b.    Omówienie wniosku o dotację
    c.    Przygotowanie komisji energetycznej
Sprawy legislacyjne
1.      Sprawozdanie z prac nad ustawą wprowadzającą kary 2 lat wiezienia dla serwisantów
2.      Stanowisko organizacji w związku z apelem do władz o szybkie wdrożenie przepisów f-gazowych skierowanym przez KFCh

Początek o godz. 11:00

prosimy o nadsyłanie do 6 maja 2011 r. wniosków do porządku zebrania !

*   *   *

Komunikat z dnia 20.11.2010

W dniu 11 grudnia 2010 r. w siedzibie organizacji odbędzie się zebranie Zarządu.

Porządek zebrania:

Sprawy organizacyjne
1.      Bieżące tematy
    a.    Przyjęcia nowych członków - rozpatrzenie złożonych deklaracji
    b.    Przygotowania do uruchomienia serwera z programem projektowym COOL TOOL
    c.    Strona internetowa sntchik
    d.    Ocena efektywności energetycznej układu chłodniczego w systemie klimatyzacyjnym o mocy chłodniczej 12 kW i więcej - omówienie wytycznych analizy
    e.   Kursy i egzaminy na świadectwa kwalifikacji
           1.    podsumowanie wyników odpłatnej działalności opp. 
           2.    ocena sytuacji w branży chłodniczej w związku z dochodzeniem prokuratorskim w zakresie m. in. wydawania świadectw kwalifikacji przez niektóre podmioty
     f.   Sprawy sądowe
    g.   uzupełnienie

2.      Prace Zarządu
    a.    Omówienie realizacji tematów przyjętych na poprzednim zebraniu zarządu
    b.    Omówienie przygotowanych wniosków o dotacje
    c.    Przygotowanie promocji organizacji w związku z akcją 1% w 2011 roku.
Sprawy legislacyjne
1.      Stan prac nad ustawą f-gazową
2.      Sprawozdanie z zebrania stałej podkomisji sejmowej ds. organizacji pozarządowych, w pracach której uczestniczy sntchik

Początek o godz. 11:00

*   *   *

Komunikat z dnia 14.08.2010

W dniu 11 września 2010 r. w siedzibie organizacji odbędzie się zebranie Zarządu   (zebranie odbyło się 2.10.2010)

Porządek zebrania:

Sprawy organizacyjne
1.      Bieżące tematy
    a.    Funkcjonowanie Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji
    b.    Kursy i egzaminy na świadectwa kwalifikacji
    c.    Strona internetowa sntchik
    d.    Wykorzystanie środków pochodzących z darowizn z akcji 1%

2.      Prace Zarządu
    a.    Omówienie realizacji tematów przyjętych na poprzednim zebraniu zarządu

Sprawy legilacyjne
1.      Stan prac nad ustawą f-gazową

Początek o godz. 11:00

*   *   *

Komunikat z dnia 5.04.2010

W dniu 22 kwietnia 2010 r. w siedzibie organizacji odbędzie się zebranie Zarządu

Porządek zebrania:

Sprawy organizacyjne
1.      Bieżące tematy
    a.    Upoważnienie do banku
    b.    Uwagi do sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności za 2009
    c.    Strona internetowa sntchik
    d.    Omówienie kwestii nieobecności niektórych członków Zarządu na poprzednim zebraniu
    e.    Rozliczenie członków organizacji z akcji 1%

2.      Prace Zarządu
    a.    Omówienie realizacji tematów przyjętych na poprzednim zebraniu zarządu
    b.    Przyjęcie zmian w regulaminie Zarządu
    c.    Przyjęcie podziału kompetencji i zadań członków Zarządu

3.    Uchwała o zwołaniu NWZ
    a.    Zmiany w statucie
    b.    Termin
    c.    Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.    Płukania układów chłodniczych
    a.    Regeneracja
    b.    Uruchomienie Oddziału – regulamin, władze
    c.    Forma współpracy ze Stowarzyszeniem
    d.    Sprawy księgowości Stowarzyszenia i Oddziału
    e.    Regulamin pracy i zasad wynagradzania w Stowarzyszeniu

Sprawy legilacyjne
1.      Stan prac nad ustawą f-gazową - infromacja z MŚ
2.      Propozycja regulacji f-gazowej - pierwsza dyskusja

Początek o godz. 11:00


Tematy powiązane:

 

 

W tym dziale zamieszczane są informacje o zebraniach statutowych organów sntchik.