Dziś jest: 06-12-2022
Rusza batalia o kształt rynku usług serwisowo-montażowych Drukuj

Ministerstwo Środowiska rozesłało do konsultacji Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Jest to już czwarta "próba" opracowania krajowych przepisów. Dotychczasowe spotykały się z poważną krytyką branży chłodniczej jak i Rady Legislacyjnej przy Premierze RP. (opinia Rady   >>> )

Wreszcie nastąpiło rozdzielenie prac nad ustawą f-gazową i ozonową. Środowisko chłodnicze wypowiadało się za takim rozdziałem, za wyjątkiem tych, którzy na warunkach ustawy ozonowej chcieli korzystać na prowadzeniu szkoleń i egzaminów.

Nowy projekt powiela wszelkie błędy dotychczasowych propozycji, ale też posiada wiele zniekształceń, w tym powołań na uregulowania w Rozporządzeniu 842/2006, których w rzeczywistości nie ma.

Więcej zamieścimy po otrzymaniu finalnej opinii komisji prawnej Stowarzyszenia   >>>  

Zapraszamy do ponownych odwiedzin jak i do wizyt na froum oraz wypowiadania się w sondach. Organizacja zwyczajowo swoje stanowiska przygotowuje po przeprowadzeniu sondażu opinii zainteresowanych zagadnieniem.

Jeśli reprezentujesz firme serwisową, to wiedz, że właśnie nadszedł czas na uaktywnienie się.

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji jest podmiotem bezstronnym w tej batalii o kształt rynku usług serwisowo-montażowych. Jedynie wyrażamy troskę o kształt nowych przepisów, mając na uwadze fatalną ustawę o substancjach zubożających warstwę oznową, która nikomu nic nie dała, poza wydającymi świadectwa kwalifikacji.

Interes serwisów najwłaściwiej reprezentuje Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji   >>>

Tekst założeń   >>>