Dziś jest: 02-10-2022
I NWZ Izby Chłodnictwa Drukuj

W Warszawie w dniu 1 czerwca 2010 r. odbyło się I Nadzwyczajne Walne Zebranie Chlonków Branżowego Porozumienia Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła (Izba Chłodnictwa). W zebraniu uczestniczyło 9 radców reprezentujących 5 branżowych organizacji.

Tematyka zebrania:
1. sprawy organizacyjne
2. powołanie branżowej komisji prawnej, 
3. powołanie branżowej komisji ochrony środowiska,
4. sprawy regulacji prawnych dotyczących chłodnictwa,
5. strona internetowa.

NWZ przyjęło program prac legislacyjnych.

Członkami Porozumienia są:

1.       Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP,

2.       Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła,

3.       Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Energetyki i Ochrony Środowiska,

4.       Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji,
 
5.       Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła