Dziś jest: 27-11-2021
Płukania układów chłodniczych upowszechniają się Drukuj

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji (Oddział Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji) zrealizowało już kilkadziesiąt płukań układów chłodniczych z wykorzystaniem specjalistycznych agregatów w ramach przedsięwzięcia sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabyte doświadczenia potwierdzają celowość działania i udostępnienia nowej technologii krajowym serwisom chłodniczym.

Zasadniczym problemem w funkcjonujących układach chłodniczych jest ich czystość wewnętrzna. Spotykane niemechaniczne zanieczyszczenia powstają przy różnych zdarzeniach w okresie wieloletniej eksploatacji układu. Najczęściej są to zlożone produkty rozpadu składników oleju, kwas fluorowy i inne substancje powstałe w wyniku reakcji chemicznych. Ważnym czynnikiem jest dostająca się czasem do obiegu woda, będąca źródłem czystego tlenu. Wszystkie te zanieczyszczenia niemechaniczne mają postać gęstej mazi, odkładajacej się w zagłębieniach i na wewnetrznych łukach rurek obiegu (w mieszaninach dwufazowych odwrotnie niż ciecz, gaz płynie zawsze po zewnętrznej stronie łuku, stąd przedmuchiwanie azotem nie zawsze jest skuteczne !).

Niemal we wszystkich płukanych układach zauważa się wieloletni brak wymian olejów lub zbyt małą ich częstotliwość. Warto pamiętać, że w typowym układzie ponad 30% oleju z zanieczyszczeniami niemechanicznymi jest poza sprężarką. Ale zdarzają się też układy bardziej zaolejone. Zatem każda typowa wymiana oleju jest tylko częściowa.

Wątpliwości budzi stosowanie w takich układach retrofitu R-22 z wykorzystaniem mieszanek typu drop-in. Obecny w nich izobutan rozrzedza olej i mazie, zatem w krótkim czasie niezbędne są kolejne wymiany oleju chłodniczego celem zachowania prawidłowej eksploatacji sprężarki. W innym wypadku jej okres eksploatacji ulegnie skróceniu z winy firmy serwisowej dokonującej niewłaściwie operacji retrofitu.

Dobre rozwiązanie doceniane przez profesjonalistów polega na wypłukaniu układu gorącym czynnikiem chłodniczym (~50oC) stale oczyszczanym do 0,03% zanieczyszczeń. Szczególnie istotne jest wypłukanie strony niskiego ciśnienia, gdy w układzie odnotowano znaczne ubytki czynnika, wystąpiło spalenie silnika sprężarki czy też do obiegu dostala się woda lub powietrze. Takie układy w żadnym wypadku nie powinny być eksploatowane dłużej bez wcześniejszego wypłukania. Wówczas przeprowadzanie retrofitu z mieszankami typu drop-in  bez właściwego oczyszczenia obiegu chłodniczego jest poważnym błędem serwisowym !

Płukania przeprowadza się w układach, w których pracował zarówno czynnik HCFC (substancja kontrolowana np. R-22) jak i HFC. W przypadku tych ostatnich skutecznośc płukań jest niemal dwukrotnie lepsza.