Dziś jest: 27-11-2020
Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji Drukuj

W odpowiedzi na zaproszenie resortu środowiska do dyskusji Założeń projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych kierowanego m. in do organizacji branżowych przedstawiamy opinie przesłane do Ministerstwa. Zapraszamy zainteresowanych do dyskusji poruszanych zagadnień na forum.

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji proponuje (w skrócie):

 1. wyodrębnienie w przyszłej ustawie zagadnień branżowych z podziałem na części: 1. chłodnictwo, 2. systemy klimatyzacji samochodowej, 3. ochronę p.poż.  4. inne zastosowania f-gazów,
 2. zmianę definicji: napełnienia układu, urządzenia ruchomego, systemu klimatyzacji samochodowej,
 3. pozostawienie kart urządzeń w wersji papierowej,
 4. wprowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie napraw systemów klimatyzacji samochodowej,
 5. zrezygnowanie z certyfikatów tymczasowych,
 6. zlikwidowanie ewidencji f-gazów na poziomie firmy serwisowej,
 7. wprowadzić jedną karę dla operatora na podstawie ustawy o dozorze technicznym - wyłączenie z eksploatacji ukladu chłodniczego niespełniającego wymogów przepisów f-gazowych połączonego z ewakuacją czynnika,
 8. zagadnienia kontroli operatorów przekazać z inspekcji ochrony środowiska do dozoru technicznego,
 9. wzorem innych krajów UE wprowadzić obowiązek eksploatacji większych układów chłodniczych ( o napełnieniach ponad 10 kg) wyłącznie pod stałym nadzorem technicznym, poświadczonym umową operatora z firmą serwisową,
 10. upoważnić Urząd Dozoru Technicznego jako jedną jednostke certyfikującą,
 11. uprawnić przedsiębiorcę do prowadzenia szkoleń pracowników we własnym zakresie,
 12. zlikwidować propozycję ponoszenia dodatkowych opłat za korzystanie z czynników HFC przez frmy serwisowe.

Pełna treść opinii wysłanej do ministerstw:

Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji do Projektu założeń ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  w formie  pliku pdf

Więcej opinii  w  Aktualnościach


Tematy powiązane:

Zobacz komentarze na forum