Dziś jest: 01-07-2022
Opinia Stowarzyszenia schik Drukuj

Opinia Stowarzyszenia

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH
Projekt założeń zawiera propozycję uregulowań następujących zagadnień, co do których zgłaszamy zastrzeżenia:

1.    zharmonizowanie ustawy o niektórych gazach cieplarnianych z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową,
2.    cel ustawy,
3.    niektóre definicje techniczne,
4.    uprawnienie operatora do przekazania swoich obowiązków,
5.    zmiany definicji instalowania ujętej we wskazówkach Komisji Europejskiej,
6.    dostęp do czynników chłodniczych HFC,
7.    dokumentacja urządzeń w wersji elektronicznej,
8.    sposób finansowania wyspecjalizowanej jednostki,
9.    centralny rejestr operatorów,
10.    certyfikaty tymczasowe,
11.    tryb powołania jednostek certyfikujących,
12.    tryb ustanawiania jednostek oceniających i szkolących,
13.    tryb uzyskiwania certyfikatu przez przedsiębiorcę,
14.    prowadzenie ewidencji fluorowanych gazów cieplarnianych,
15.    gromadzenie ewidencji z pkt.14 w jednostce wyspecjalizowanej,
16.    wprowadzenie opłat za fluorowane gazy cieplarniane ponoszonych przez firmy serwisowe.

W założeniach popełniono poważny błąd związany z analizą przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyjmując średnio wpływ na poziomie 5 zł za 1 kg, podczas gdy precyzyjna ocena wartości GWP przemnożona przez proponowany przez resort wskaźnik 0,01 zł za 1kgx1GWP daje około 30 zł. Błąd ten świadczy o bardzo niekompetentnym, opracowanym ad hoc projekcie, uwzględniającym niejasne interesy pewnych grup, z bliżej nieokreślonym celem regulacji, a nawet o lekceważącym stosunku do jednostek zaproszonych do konsultacji.

Z powodu braku wcześniejszych konsultacji, w tym wysłuchania publicznego, o które wnosiły organizacje, doszło do opracowania dokumentu  nie nadającego się do dyskusji.

Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła wnosi o ponowne opracowanie Projektu założeń.

Więcej w Aktualnościach


Tematy powiązane:

Zobacz komentarze na forum