Dziś jest: 06-12-2022
Drukuj

Mapa strony internetowej Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji

sntchik.pl

    start (home)

    Aktualności

    O nas

        Członkowie         (deklaracja członkowska)

        Historia

            Nasi koledzy

            Sekcja chłodnictwa

            Rozdział II

                Rady Serwisów Chłodniczych

            Wizjonerzy

            Samorządni

        Misja

           Cele         (3e)

            Deklaracja programowa

        Nasza działalność

            Działalność statutowa

                Działalność opp

                  Regeneracja czynników

                  Płukania układfów chłodniczych

                  Oferta wymiany R-22

                  Certyfikat Instalacji Chłodniczej Przyjaznej Środowisku

                Akademia

                Konkursy

            Działalność gospodarcza

            Prace naukowo - badawcze

            Szkolenia

            Sprawozdania

            Zamówienia publiczne

        Oddziały

            Krajowa Izba Rzeczoznawców Chlodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła

            Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

            Oddział mazowiecki

            Oddział śląski

            Oddział warminsko-mazurski

        Organy sntchik

            Walne Zgromadzenia

            Zgromadzenie Założycielskie

            I NWZ

            II NWZ

            III NWZ

            IV NWZ

            Zarząd

                Komisje

            Komisja Rewizyjna

            Sąd Koleżeński

            Biuro

               Pracownicy etatowi

        Prezes Honorowy

        Regulacje wewnętrzne

            Statut

                 starsze wersje

            Regulamin Zarządu

            Regulamin Komisji Rewizyjnej

            Regulamin Sądu Koleżeńskiego

            Regulamin pracy

            Regulamin Komisji Przetargowej

            Regulamin czlonka wspierającego

            Regulamin Komisji Technicznej

            Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

            Regulamin jednostek terenowych

            Regulamin nadawania tytułu rzeczoznawcy

            Regulamin obrad WZ

            Regulamin głosowań z wykorzystaniem komunikacji na odległość 

            Inne regulacje

                Zasady gospodarki finansowej

                Zasady rozliczeń dotacji

                Zasady świadczenia i rozliczania usług

                Regeneracja czynników - zasady postępowania

                Zasady rozliczeń świadczeń nieodpłatnych

Nasze stanowiska

    Apele i wystąpienia

    Opinie

Łącza

    Zleć ekspertyzę

    Zamów usługę

    Logowanie   >>>

    Rejestracja   >>>

    Ciekawe strony

      Branżowe Porozumienie Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła

      Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji

         Branżowy Certyfikat Jakości  (BCJ)

      Stowarzyszenie Chłodnictwa klimatyzacji i Pomp Ciepła

Komunikaty

    Zebrania

    Szkolenia

        Przygotowanie instalacji do płukania

            Terminy

      Świadectwa kwalifikacji - kursy i egzaminy

            Terminy

Ogłoszenia

Podziękowania

    Sponsorzy

    Darczyńcy 1%

Legislacja

    Prawo krajowe

        Prace legislacyne

            Założenia do projektu ustawy o f-gazach

    Prawo unijne

Technika chłodnicza

   Płukania układów chłodniczych

   Regeneracja czynników chłodniczych

   Zero emisji

Nowe na stronie

Ostatnio na forum


na skróty

Jak przystąpić do sntchik ?

Jak zostać rzeczoznawcą ?


Przekaż 1 %

   Na co wykorzystujemy twoją wpłatę ?

Polecane

   Organizacja pożytku publicznego

   Branżowy Certfikat Jakości

   Certyfikat Instalacji Chłodniczej Przyjaznej Środowisku

   Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła

   Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

   Oferta wymiany R-22

Sondy

   Płukania

   Urząd Dozoru Technicznego jednostką certyfikującą presonel i przedsiębiorców

   Uprawnienia projektowe dla chłodnictwa


Menu górne

   Forum  (czytanie - dostęp powszechny;   pisanie - tylko dla zarejestrowanych)

   Home

   Kontakt

   Mapa strony

   Strefa członkowska  (dostęp tylko dla uprawnionych)

   English

   Wyszukiwarka