Dziś jest: 10-08-2022
List otwarty do Mnistra Środowiska Drukuj

I NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
Warszawa, 25.10.2008 r.

Pan Profesor Maciej Nowicki
Minister Środowiska

List otwarty

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska zwracamy się z apelem o dokonanie sprostowania błędów w przytaczanej regulacji, w tabeli A poz. 16 i 64 oraz w załączniku nr 2 Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku poz. 714. Słuszne spostrzeżenia różnych podmiotów kwestionujących zasadność aż 16-krotnego wzrostu stawek za zużyte czynniki chłodnicze pominięto, podając przy tym argumentację świadczącą o nieznajomości problematyki chłodnictwa.
Przyjęte wysokości opłat: 50 zł za wyemitowanie 1 kg czynnika do atmosfery i 137 zł za zgromadzenie 1 kg zużytego są pozbawione uzasadnienia. Jest logicznym, że aż 3-krotnie taniej jest wypuścić gaz do atmosfery niż go zgromadzić i przekazać do utylizacji. Działaniem takim resort zamiast sprzyjać ochronie środowiska stymuluje jego niszczenie. Chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, w czyim interesie dokonano takich zmian.
Wprowadzenie wysokich opłat przy funkcjonującym zwolnieniu z obowiązku odprowadzania kwot mniejszych niż 400 zł w skali półrocza, od jednego podmiotu, spowoduje, że niektórzy zaczną unikać dokumentowania faktycznych uzupełnień czynnika, uzyskując wymierne korzyści. W trudnej sytuacji znajdą się firmy solidne, w tym uhonorowane Branżowym Certyfikatem Jakości.
Ze względu na rozmiary krajowego chłodnictwa oraz szczupłość kadr inspekcji ochrony środowiska statystyczna kontrola w firmie wypada co 160 lat, stąd konieczne jest wprowadzanie rozwiązań prostych, a tym samym skutecznych. Apelujemy o tworzenie prawa równych szans dla wszystkich przedsiębiorców, o wyważone działanie z uwzględnieniem realnych uwarunkowań.
Zwracamy uwagę, że zbyt drogie czynniki na rynku polskim zostaną zastąpione tańszymi z krajów sąsiednich, a zamierzenie stymulowania ograniczenia emisji za pomocą wysokiej ceny czynnika również przyniesie negatywny skutek.
Zaskakująca i niezrozumiała jest niechęć resortu środowiska do konsultowania problemów z kompetentnymi jednostkami. Zagadnienie opłat za czynniki nie było omawiane z organizacjami branżowymi.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji


Tematy powiązane:

 

zobacz też komentarze