Dziś jest: 25-10-2021
Terminy kursów i egzaminów na świadectwa kwalifikacji Drukuj

 

Informujemy, że  w związku z uchyleniem ustawy z dnia 20 kwienia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę oznową i (o) fluorowanych gazach cieplarnianych kursy na świadectwo kwalifikacji zostały zakończone. Wydane świadectwa zachowują ważność do dnia podanego w dokumencie.

 Aktualnie prowadzona jest certyfikacja personelu i przedsiębiorców na podstawie w.w ustawy. Jednostką certyfikującą jest Urząd Dozoru Technicznego więcej informacji >>>

Wkrótce jednostką przeprowadzającą egzaminy będzie Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji     

tel.   22 632 2655    faks  22 632 3471  KONTAKT   po 15:00    lub  tel. kom. 513 225 611

Zajrzyj tu 16.02.2016 po świeże informacje.


Opłaty - 290 zł od osoby za uczestnictwo w kursie i egzaminie i wnosi się przed egzaminem.

KONTAKT    TEL. 22 632 15 23  po 15:00

Egzamin na Świadectwo kwalifikacji z wynikiem pozytywnym zaliczyło 1111 osób. Odbyły się 83 kursy.


 O miejscu przeprowadzania kursów i egzaminów zainteresowanych informujemy oddzielnie po uwzględnieniu spodziewanej frekwencji. Za zgłoszenie uznaje się dokonanie odpowiedniej wpłaty na konto organizacj oraz przesłanie poniższego formularza. W miejscu zapytania należy wpisać:

  • imię i nazwisko kursanta (uwaga: dla każdego kursanta osobne zgłoszenie !!!)
  • numer pesel kursanta
  • datę i miejsce urodzenia kursanta
  • posiadane wykształcenie  oraz informację czy jest to przedłużenie uprawnień czy nowe Świadectwo kwalifikacji
  • pełną nazwę firmy delegującej kursanta oraz NIP tej firmy
  • wybór (preferowanego) miejsca odbycia kursu i przeprowadzenia egzaminu

Zgłoszenie na kurs szwo


Tematy powiązane: