Dziś jest: 06-12-2022
Archiwum sond i ankiet Drukuj

W związku z zakończeniem pewnej fazy dyskusji uzasadnionym jest przeniesienie niektórych sond do archiwum.

Nie chcemy ukrywać, że staraniem m. in. Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji, Stowarzyszenia Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła i Branżowego Porozumienia Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła w koncepcji nowych krajowych regulacji f-gazowych doprowadzono do wyeliminowania pomysłu (lokalnych) Centrów Certyfikacji i Szkoleń na rzecz rozwiązania z jedną jednostką certyfikującą.

Warunki powołania tej jednostki wskazują jednoznacznie, że może nią być wyłącznie Urząd Dozoru Technicznego, choć nazwę ma w rozporządzeniu wskazać Minister Gospodarki, któremu UDT podlega. Uzyskaliśmy w ten sposób dwie szanse:

 

  • certyfikacje będą prowadzone poprawnie, z "państwowym" nadzorem, z eliminacją forsowanej przez przedstawicieli firm handlowych formy deklaratoryjnej procedury certyfikacji przedsiębiorców - na taką konieczność, po złych doświadczeniach z egzaminami na świadectwa kwalifikacji wskazywało wielu członków naszej organizacji,
  • certyfikacje będą względnie niedrogie, gdyż ich koszt będzie zdefiniowany w prawie (w rozporządzeniu).

Analiza opłat ponoszonych przez korzystających z usług UDT (jednostka państwowa) pozwala stwierdzić, że wysokość stawek jest rozsądna, co wynika z powszechności działań przynoszących wpływy pozwalające pokryć koszty funkcjonowania Urzędu.

Stowarzyszenie, pełniąc rolę reprezentanta zawodu chłodnika, musi zapoznawać się z opinią środowiska, stąd ogłaszane są różne sondy jak i publikowane są ankiety.  Zachęcamy do jak najszerszego udziału w badaniach, ale też kilkadziesiąt wypowiedzi pozwala, podobnie jak to ma miejsce np. w wyborach, wyrobić sobie opinię o ogólnej tendencji w konkretnej kwestii. Jeśli w anonimowej sondzie 75% uczestników popiera wskazanie Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostki cerrtyfikującej w chłodnictwie w związku z wymogiem określonym w prawie f-gazowym, to niezależnie od skali błędu, śmiało można konkludować, że branża chłodnicza jest za takim wskazaniem. Chcemy podkreślić, że zależy nam, by skala tego błędu była jak najmniejsza, stąd gorąco apelujemy o aktywne uczestnictwo !