Dziś jest: 30-11-2020
Skarga Drukuj

W związku z prowadzeniem pod szyldem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14a przez wiele podmiotów szkoleń i egzaminów na świadectwa kwalifikacji dla substancji kontrolowanych, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, w następstwie skargi Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, podjęła czynności wyjaśniające.

Departament Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki potwierdził w formie interpretacji zapisu prawa fakt, że podmiot uprawniony do przeprowadzania kursów i egzaminów na świadectwa kwalifikacji na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 121 poz. 1263 z późn. zm.)  może ustanowić wyłącznie jedną komisję egzaminacyjną. Natomiast, jak wynika ze strony internetowej tej organizacji, takich komisji jest dziesięć. Ponadto, poza jedną z firm, żadna nie dopełniła obowiązku, o którym mowa w art. 13 tej ustawy i nie dokonała zgłoszenia zamiaru prowadzenia kursów. Również wymienione Stowarzyszenie nie nabyło prawa do zastępczej czynności prawnej związanej z przedmiotowym zgłoszeniem.

W związku ze skargą złożoną przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji, opisane, niepoprawne działanie wypełnia przesłanki z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczniu nieuczicwej konkurencji. W skardze kierowanej do uprawnionej ustawowo do wystąpienia do sądu z właściwym wnioskiem, Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i klimatyzacji, Organizacja żąda:

  1)   zaniechania niedozwolonych działań przez jednostki prowadzące kursy i egzaminy pod "szyldem" Stowarzyszenia SIMP;
  2)   usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3)   opublikowania na głównej stronie internetowej Stowarzyszenia SIMP informacji o zaprzestaniu działań oraz jej utrzymania przez okres nie krótszy niż 1 rok;
  4)   naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5)   wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6)   zasądzenia kwoty 50 tys. zł na rzecz ochrony zabytków kultury narodowej - według wyboru przez Stowarzyszenie SIMP, z wyłączeniem Zamku w Rydzynie.

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji zastrzegło sobie możliwość podjęcia właściwych kroków wobec podmiotów, które wykorzystywały nienależne uprawnienie do prowadzenia kursów i egzaminów na świadectwo kwalifikacji dla substancji kontrolowanych.