Dziś jest: 06-12-2022
Szkolenia Drukuj

Do statutowych zadań Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji należy podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno członków organizacji jak i techników urządzeń chłodniczych. Do aktualnie realizowanych akcji szkoleniowych należy zaliczyć:

  • kursy i egzaminy na świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.
  • pokazy przygotowania układu chłodniczego do płukania gorącym czynnikiem w fazie cieczowej.
  • demonstracje stosowania techniki ultradźwiękowej w technice chłodniczej.

Należy zaznaczyć, że wszystkie szkolenia organizacja realizuje we własnym zakresie. Nie zachodzi tu przypadek użyczania szyldu innym podmiotom komercyjnym, jak to ma miejsce w przypadku SIMP, czy Związku Pracodawców. Powoduje to określone konsekwencje. Z jednej strony Stowarzyszenie bierze pełną odpowiedzialność za jakość merytoryczną szkoleń, a z drugiej strony, w związku z nieprowadzeniem działalności gospodarczej, koszty uczestnictwa ponoszone przez zainteresowanych są minimalne. W ramach zarejestrowanej w sądzie odpłatnej działalności pożytku publicznego sntchik realizuje szkolenia zgodnie ze specyfiką prawną pożytku.

W przygotowaniu są kursy związane z określaniem efektywności energetycznej układów chłodniczych, a także inne np. związane z uzyskiwaniem tzw. uprawnień energetycznych D i E.

Do ważnych planów należy wyposażenie ośrodka szkoleniowego Stowarzyszenia w odpowiednie wyposażenie techniczne do przeprowadzania egzaminów na certyfikaty f-gazowe. Realizacja tego ostatniego punktu uzależniona jest od skali wpływów darowizn dla organizacji.


Tematy powiązane: