Dziś jest: 02-10-2022
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji
Interpelacje poselskie Drukuj

W związku z sytuacją w chłodnictwie wywołaną wadliwą ustawą z dnia 15 maja 2015 r  o substancjach zubożających warstwę ozon ową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych posłowie na Sejm RP próbują wywołać doprecyzowanie pewnych zagadnień wynikajacych z tego prawa. Złożone zostały dwie interpelacje poselskie.

Pierwsza dotyczy podstawy prawnej Komunikatu Ministra Środowiska zatytułowanego Dokumentacja i sprawozdawczość (SZWO/F-GAZY) . Interpelacja a potem odpowiedź będą opublikowane pod adresem >>>

Więcej…
 
Certyfikacja f-gazowa Drukuj

 Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji zawiesiła przeprowadzanie egzaminów na certyfikat f-gazowy.

 

 
Sprawozdawczość ze stosowania substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów w chłodnictwie Drukuj

Wątpliwa podstawa prawna wymogu składania sprawozdań ze stosowania czynników będących substancjami kontrolowanymi oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi za rok 2015

Ukazał się Komunikat Ministra Środowiska ws. sprawozdań ze stosowania szwo i f-gazów  >>>

Więcej…
 
Rada Ministrów przyjęła założenia ustawy f-gazowej Drukuj

Po 5 latach prac (od 23 marca 2009 r. do 13 sierpnia 2013 r.)  Rada Ministrów RP przyjęła, z licznymi zastrzeżeniami, Założenia projektu ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych . W tej sprawie kierowano do Rządu apele o dalsze procedowanie nad regulacją mimo występujących wad (m. in. Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji i Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Z dużym uznaniem należy odnotować, że kilka postulatów branży chłodniczej (Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła oraz Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji) zostało przyjętych mimo sprzeciwu wiodącego w tym zakresie Ministerstwa Środowiska.

Ponieważ przyszła ustawa staje się wierną kopią ustawy "ozonowej", której skuteczność jest oceniana źle i tym samym traci cechy prawa z zakresu ochrony środowiska, to najistotniejszą staje się certyfikacja firm.

 Do ważnych ustaleń RM należy zaliczyć (wyciąg z protokołu ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r.) :

  1. wyłączenie z projektu propozycji dotyczącej pobierania opłaty z tytułu wprowadzania na terytorium Polski fluorowanych gazów cieplarnianych.
  2. zobowiązanie Ministra Środowiska do zweryfikowania możliwości uwzględnienia w projekcie ustawy przyznawania certyfikatów osobom, które obecnie legitymują się odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami w tym zakresie, bez konieczności zdawania egzaminu i wnoszenia opłat za uzyskanie certyfikatu
Więcej…
 
Stanowisko organizacji branżowych Drukuj

dotyczy próby zakwalifikowania montażu pomp ciepła do robót budowlanych

Wnosimy o wykreślenie z projektu ustawy – Prawo energetyczne (druk sejmowy 946) art. 2 dotyczącego zmian w ustawie – Prawo budowlane.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się zaliczeniu montażu pomp ciepła do robót budowlanych.

Więcej…
 
Koniec "chłodu" Drukuj

W trakcie prac nad projektem ustawy - Prawo energetyczne wiele zagadnień dotyczących chłodnictwa, na wniosek Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, zostało wyprostowanych. Do rażących przypadków zaliczyć należy używanie terminu "chłód", który  jest z punktu widzenia nauki niepoprawny.

Więcej…
 
Zmiana zasad korzystania z agregatów do płukań układów chłodniczych Drukuj

W związku ze wzrastającym zainteresowaniem Stowarzyszenie wprowadza zmiany zasad korzystania z agregatów.

Więcej…