Dziś jest: 11-04-2021
serwis informacyjny
Inspektor środowiska co pół roku odwiedzi firmę serwisową Drukuj

W Rzeczypospolitej ukazał się artykuł informujący o niektórych aspektach projektu założeń do ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Jak trafnie podkreślono, do pilnowania f-gazów potrzeba nowych 100 urzędników, tak przynajmniej widzi problem Ministerstwo Środowiska. Konsekwencje tego dla firm serwisowych mogą być bardzo poważne. Uwzględniając aktualną tendencję (ponad 80% kontroli w zakresie substancji kontrolowanych ma miejsce w firmach serwisowych), to po tak znacznym wzmocnieniu kadr może być w Twojej firmie realna kontrola środowiska co pół roku.

Więcej…
 
55 mln PLN na ustawę o f-gazach Drukuj

Ministerstwo Środowiska "odkurza" stary projekt założeń do ustawy o f-gazach. Jest kilka wywalczonych przez nas zmian, ale ogólna ocena propozycji jest nadal negatywna. W kwietniu zeszłego roku projekt był na Stałym Komitecie Rady Ministrów, gdzie zalecono drobne zmiany i temat legł na półkach. Z posiadanych informacji wynika, że Komisja Europejska zabiera się do pisania skargi do Trybunału Sprawiedliwości na Polskę za oppiszałość we wdrażaniu ustawy, więc teraz prace ruszą wartko. Z projektu wynika, że główne przepisy związane z oczekiwaną certyfikację wejdą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy, co w praktyce oznacza połowę 2014 roku. Już w roku 2012 przewiduje się wydatek 250 000 zł na zadania związane z wytworzeniem specjalnego oprogramowania i zakupem sprzętu komputerowego niezbędnych do utworzenia centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach. Ministerstwo planuje w sumie 100 nowych etatów w związku z wdrożeniem f-gazów. Koszty Państwa na utrzymanie urzędników od f-gazów mają wynieść blisko 55 mln zł !  300 tys zł rocznie za gromadzenie sprawozdań. Chyba akonto dochodów z łupków te wydatki.

Więcej…
 
Certyfikat instalatora pomp ciepła Drukuj

Ministerstwo Gospodarki aktualnie prowadzi prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Nowe prawo ma funkcjonować jeszcze w bieżącym roku. Przepisy wprowadzą certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii. Polska rozszerza wymogi dyrektywy i sugeruje się wprowadzenie nowych uprawnień też dla wszystkich pracowników budowlanych, którzy mogą wesprzeć działania zwiększające efektywność energetyczną budynków.

Więcej…
 
Dyskusja w komisji senackiej Drukuj

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji zwróciła się do Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu RP o udostępnienie sprawozdań stenograficznych z przebiegu posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrującej znany już wcześniej projekt przepisu wprowadzającego kary pozbawienia wolności do lat 2 za niektóre czyny zabronione powiązane z substancjami kontrolowanymi. Od dziś część sprawozdań jest już dostępna. Ze względu na styl pracy Ministerstwa i jej merytoryczną zawartość oraz potrzebę zastanowienia się nad przyczynami mozolnego wprowadzania regulacji f-gazowych i ewentualnymi konsekwencjami "jakości" tych prac, przedrukowujemy stenogram w całości.

Więcej…
 
"Sprawozdawcy" Drukuj

Zamieszczamy wypowiedzi senatorów w związku z procedowanym prawem dotyczącym kar za nieprzestrzeganie przepisów związanych z substancjami kontrolowanymi. Refleksjami można podzielić się na Forum

Więcej…
 
20 minut, które przywrócłlo kary Drukuj

Poniżej przedstawiamy stenogram z posiedzenia tzw. połączonych komisji Senatu RP. Komisja ustawodawcza jest prowadzona przez senatora Zientarskiego, który będzie startował z list PO w Koszalinie. Pan Minister St. Gawłowski, przewodniczący PO w zachodniopomorskim też startuje z tej listy, a pewno ma duży wpływ na jej kształt. Komisja połączona przegłosowała odrzucenie poprawki eliminującej kary. Warto zapoznać się z formą pracy w naszym Parlamencie, stąd zamieszczamy cały materiał. Gdyby zaproszono na posiedzenie osobę zorientowaną w sprawie, nie doszłoby do wielu nieporozumień.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 12