Na co wykorzystujemy twoją wpłatę? Drukuj

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji nie korzystało w roku 2009 z prawa do darowizn 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Natomiast darowizny 1% otrzymane w roku 2010 przeznaczymy na podtrzymanie ciągłości przedsięwzięć już uruchomionych jak i na ich rozwój.

Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizacja promuje w branży chłodniczej ekologiczne płukania układów chłodniczych - bez emisji, bez tworzenia nowych odpadów.

Realizując najważniejszy postulat - utworzenie sprawnej sieci odbioru zużytych czynników, z ankiety "10 warunków skutecznego prawa służącego ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową i/lub wywołujących efekt cieplarniany", Stowarzyszenie pomaga odzyskać zużyte czynniki chłodnicze z układu i je oczyszcza (regeneruje) na miejscu, przy instalacji. Serwis może korzystać z czynnika całkowicie pozbawionego oleju i zanieczyszczeń niemechanicznych już w naprawianej instalacji. Organizacja pobiera należność wyłącznie w wysokości ponoszonych kosztów - bez zysku i amortyzacji wyposażenia.

Dzięki temu jest mniej szkodliwych gazów emitowanych do atmosfery !

Przedsięwzięcie jest rozwijane celem poszerzenia oferty usług na rzecz chłodniczych firm troszczących się o ochronę środowiska - stąd zwracamy się o pomoc finansową.