Taniec z pompą Drukuj

Prace nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo energetyczne nie odbywają się bez wpływu grup lobbingowych zmierzających do "ustawienia" niektórych zagadnień. Oto jeden z przykładów:

Odpowiednie ustępy Art. 29.Prawa budowlanego zaczynają się od słów
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa::

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

Zatem nietrudno wywnioskować, że w pierwszym wypadku tylko wykonywanie dolnych źródeł pomp ciepła nie wymaga zgłoszenia w nadzorze budowlanym, zaś w drugim przypadku tylko montaż jednostek zewnętrznych jest również zwolniony z takiego obowiązku. Konsekwencje przedstawianych zapisów prawa byłyby bardzo poważne dla wielu drobnych firm instalatorskich oraz klientów branży..

Kto za tymi propozycjami stał  i czym zmiany uzasadniał ? Można przeczytać z niniejszego pisma.

Zdjęcie pisma mozna powiększyć

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji otrzymało ocenę skutków proponowanego zapisu z Departamentu Prawno - Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w związku z zapytaniem, co w praktyce oznacza dopisanie pomp ciepła do robót budowlanych zwolnionych z obowiązku dokonania zgłoszenia, o którym mowa art. 29 w ustawie - Prawo budowlane.

Otóż:

  1. następuje kwalifikacja prac instalatorskich jako roboty budowlane;
  2. zwolnienie dotyczy wyłącznie uzupełniających prac na obiekcie budowlanym, czyli gdy wznoszony jest nowy obiekt lub równolegle prowadzone są prace wymagające zgłoszenia, to wyłączenia nie stosuje się;
  3. pojawia się rzadki przypadek, gdy urządzenie techniczne wchodzi w masę obiektu budowlanego, zatem musi posiadac aprobatę technicznę (nowy koszt);
  4. nie jest konieczny kierownik budowy, ale niezbędny jest projekt i odbiór wykonany rzez osobę z uprawnieniami.

Należy uzupełnić, że wskaźnik pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce jest mizerny i Główny Urząd Statystyczny widzi potrzebę włączenia do statystyki także np. odzysku ciepła skraplania, tam gdzie takie rozwiązanie wdrożono. Zatem tu również będzie wymagane postępowanie jak dla robót budowlanych. Dla branzy chłodniczej niebezpieczeństwo pojawienia się ograniczeń w wykonywaniu zawodu jest bliskie.

Usunięcie bzdurnych zapisów wiąże się wyłącznie z siłą przebicia środowiska branżowego, co oznacza kierowanie wystąpień do posłów.

Na chwilę obecną niekorzystne zapisy są bronione zarówno przez Ministerstwo Gospodarki jak i niektórych posłów.

Warto odsłuchać debaty na temat pomp ciepła tutaj  >>> (pierwsze 20 minut)

Zachęcamy też do wypowiedzi i dzielenia się osobistymi refleksjami na forum.