Interpelacje poselskie Drukuj

W związku z sytuacją w chłodnictwie wywołaną wadliwą ustawą z dnia 15 maja 2015 r  o substancjach zubożających warstwę ozon ową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych posłowie na Sejm RP próbują wywołać doprecyzowanie pewnych zagadnień wynikajacych z tego prawa. Złożone zostały dwie interpelacje poselskie.

Pierwsza dotyczy podstawy prawnej Komunikatu Ministra Środowiska zatytułowanego Dokumentacja i sprawozdawczość (SZWO/F-GAZY) . Interpelacja a potem odpowiedź będą opublikowane pod adresem >>>

Druga interpelacja wiąże się z potrzebą wyjaśnienia ważności stosowanych w Polsce certyfikatów uzyskanych na podstawie prawa czeskiego i słowackiego. Została ona opublikowana pod adresem >>>