Dziś jest: 13-05-2021
Korzystanie z agregatów do płukań Drukuj

W dniu 7.05.2011 r. podczas statutowego zebrania zarząd Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji analizował możliwości wprowadzenia ułatwień w korzystaniu przez firmy serwisowe z agregatów do płukań wewnętrznych układów chłodniczych za pomocą podgrzanego czynnika, np. R22, R404a, R407c i innych.

 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednoznacznie na duże zalety nowej techniki serwisowej znacząco poprawiającej funkcjonowanie układu chłodniczego jak i pozwalającej wykonywać naprawy profesjonalnie. Dziś sposoby usuwania zanieczyszczeń wewnętrznych, zwłaszcza w postaci wody, zużytych olejów jak i kwasów za pomocą przedmuchiwania azotem technicznym pozbawionym tlenu należy uznać za prymitywne i nieskuteczne. Natomiast wiara w skuteczność filtrów jest powszechnie przesadna, co potwierdzają brudy spuszczane z agregatu.

Zawsze po dobrym przedmuchaniu pozostaje jeszcze woda, oleje  i inne zanieczyszczenia. Płukanie układu wcześniej przedmuchanego potwierdza ten fakt. A włożony wysiłek można uznać za zmarnowany. Brudne wewnętrznie układy będą pracować, ale uzyskiwany efekt będzie wymagał zwiększonych nakładów energii (nawet do 16%) i z pewnością skutkować będzie skróconym okresem bezawaryjnego funkcjonowania urządzenia czy instalacji chłodniczej.

 

Schemat funkcjonalny agregatu

Również zebrane doświadczenia pozwalają stwierdzić, że agregat jest automatem i przeszkolony technik urządzeń chodniczych (serwisant z kwalifikacjami) może poprawnie stosować urządzenie i dokonywać płukań jak i pełnych wymian oleju chłodniczego.

 

Interaktywny ekran pozwalający obserwować pracę poszczególnych zespołów agregatu; aktualnie prezentowana jest faza odzysku czynnika.

Uwaga dotykanie ekranu podczas pracy może ją zakłócić.

Urządzenie posiada interaktywny ekran z obsługą także w języku polskim, stąd właściwe nastawienie parametrów pracy, odpowiednie podłączenia, jak i zrozumienie przypadków "trudnych" są osiągalne. Mając na uwadze zdobyte spostrzeżenia, zarząd Stowarzyszenia postanowił ułatwić firmom chłodniczym dostęp do tej ciekawej techniki serwisowej. Przyjęto uchwałę ws. ułatwień dla firm serwisowych w dostępie do agregatów do płukań.

Koszty

Zatem korzystanie z agregatów odbywa się na znanych warunkach.

Dla przypomnienia:

opłata 220 zł za godzinę pracy agregatu (według wskazań licznika czasu pracy sprężarki zamontowanej w agregacie) oraz

10 zł za każdy kilogram oczyszczonego czynnika (R22 jest oczyszczane do poziomu 0,03% zanieczyszczeń - z deklaracji producenta).

Organizacja nie obciąża kosztami dojazdu do płukanego urządzenia czy instalacji. Średnio koszt płukania wynosi ok. 880 zł dla układu o napełnieniu do ok. 15 kg czynnika, chociaż są układy bardzo zaniedbane, zalane wodą czy glikolem i wtedy czas płukania znacznie się wydłuża.

W pokazanym przypadku wypłukano ponad 20 litrów zanieczyszczeń, w tym ciecz o konsystencji oleju (bez cech smarnych) stanowiła ponad 60%.

Ułatwienia (na podstawie uchwały)

Firma serwisowa może otrzymać na okres jednego miesiąca w ramach użyczenia agregat i dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonania płukań i wymian olejów, w tym butle, pod warunkiem, że liczba przewidzianych układów do płukań wynosi co najmniej 15. Mogą to być dwie lub więcej firm z jednego terenu działających w porozumieniu.

Przekazanie sprzętu z jednej firmy do drugiej odbywa się wyłacznie po uzyskaniu akceptacji ze strony Stowarzyszenia i wymaga przesłania do organizacji zdjęć agregatu jak i wyposażenia, w tym zdjęcia wskaźnika poziomu oleju w sprężarce rotacyjnej agregatu.

Opłata za korzystanie z agregatu jest określana też na podstawie wskazań licznika godzin i stawki 45 zł za 1 godzinę. W przypadku niedotrzymania warunków umowy użyczenia (niewykonanie deklarowanej ilości płukań) wspomniana stawka wzrasta do 70 zł. W przypadku użyczenia oczyszczanie czynnika jest nieodpłatne. Koszystająca firrma musi podać adresy wypłukanych instalacji/urządzeń. Wymianę pełną olejów też uznaje się za płukanie. Firma odpowiada za mechaniczne uszkodzenia i braki w przekazanym sprzęcie.

Układ chłodniczy jest zdefiniowany jako oddzielny obieg czynnika. Np. prezentowany na górnym zdjęciu rooftop posiadał 2 układy.

Dostarczenie i odbiór agregatu oraz wyposażenia odbywa się na koszt Stowarzyszenia. Pierwszeństwo w korzystaniu z agregatów mają firmy zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji.


Tematy powiązane: