Dziś jest: 13-05-2021
serwis informacyjny
Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego Drukuj

Z dniem 3.05.2012 r. weszły w życie poważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego.

" Art. 61 § 3. Za zgodą przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wyrażoną na piśmie, organizacja pozarządowa, której jest on członkiem, może na jego rzecz wytoczyć powództwo lub przystąpić do niego w toczącym się postępowaniu w sporze z innym przedsiębiorcą o roszczenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej."

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji spełnia określone w ustawie wymogi do pełnienia funkcji reprezentanta przedsiębiorcy przed sądem, zarówno w charakterze obrońcy jak i powoda.

Ponadto działając przed sądem na rzecz osób fizycznych, organizacja może:
"Art. 61.§ 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz w sprawach o:
1) alimenty;
2) ochronę środowiska;
3) ochronę konsumentów;
4) ochronę praw własności przemysłowej;
5) ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli
."

W jakich sprawach i jak można uzyskać pomoc ze strony organizacji ?

Więcej…
 
Naprawiają czy psują ? Drukuj

Z badań przeprowadzonych przez Królewski instytut Technologiczny ze Sztokholmu na 164 poprawnie zaprojektowanych i wykonanych rozmaitych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła w kilku krajach Unii Europejskiej wynika, że aż 79% pracowało nieprawidłowo lub ulegało awariom z powodu nieumiejętnego serwisowania. Oznacza to nic innego, tylko że 8-miu na 10-ciu serwisantów było niekompetentnych. Czy w Polsce jest lepiej ?

Również z powodu niedostatecznych kompetencji blisko 20% układów miało problemy z olejem - przy poprawnym doborze średnic rurociągów i ich usytuowania.

Olej poliestrowy z nowego urządzenia klimatyzacyjnego po zaledwie kilku miesiącach pracy

Więcej…
 
Modyfikacje zasad korzystania z agregatów do płukania ukladów chłodniczych Drukuj

W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem przez firmy serwisowe nadążające za rozwojem techniki wewnętrznych płukań układów chłodniczych i charakterem odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji obniża opłaty za użyczenie sprzętu.

Więcej…
 
Kolejny przetarg unieważniony Drukuj

Już 14 przetargów publicznych zostało unieważnione na skutek interwencji  Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji, organizacji której zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uprawnienie nadał Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Podstawowym zastrzeżeniem pojawiającym się w odniesieniu do ogłoszeń o zamówieniu publicznym jest kwestia formułowania warunków uczestnictwa w przetargu w sposób wykluczający z udziału w nim, bez uzasadnienia formalnego i logicznego, niektóre grupy przedsiębiorców.

Więcej…
 
Zmiany, zmiany, zmiany Drukuj

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w trybie pilnym przygotowuje nowe przepisy dotyczące klasyfikacji energetycznej budynków. Do konsultacji została zaproszona Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, reprezentująca branżę chłodniczą także w dwóch poprzednich bataliach o właściwy kształt prawa. Frustrującym środowisko chłodnicze zagadnieniem było pozbawienie specjalistów chłodników możliwości sporządzania oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy znamionowej 12kW i więcej w systemach klimatyzacji. Ministerstwo zrozumiało błąd i został on na etapie prac senackich naprawiony, mimo sprzeciwu środowisk sanitarnych.

Dziś sytuacja jest bardzo zadziwiająca. Jeszcze w zasadzie nie sporządza się tych ocen i jest zupełny brak doświadczeń, a już nowelizuje się przepis i to w terminie ekspresowym. Resortom dano tylko 3 dni na konsultaje !

Izba przygotowuje stanowisko branży w odniesieniu do opublikowanych założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i materiał będzie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej sntchik. pl. W związku z zupełnym brakiem czasu na dyskusję zapraszamy do zapoznania się z projektem i przesyłania opinii do Izby na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Więcej…
 
Certyfikat instalatora pomp ciepła na 3 lata Drukuj

Trwają prace nad certyfikacją instalatorów mikroinstalacji (pomp ciepła, fotowoltaiki, baterii słonecznych, itp.). Do Ministerstwa Gospodarki napłynęło wiele uwag od organizacji i resortów, a także od osób fizycznych. Większość propozycji dotyczy doprecyzowania zapisów, ale dużo jest wniosków o większą promocję zastosowań OZE w formie np. większych odpisów podatkowych, czy dofinansowań.

Ważnym tematem jest certyfikacja instalatorów, ewentualnie certyfikacja firm instalacyjnych. Wydaje się, że spodziewana w branży tzw. certyfikacja f-gazowa to drobna sprawa w porównaniu do certyfikacji z ustawy OZE. Z prezentowanych propozycji, ale też z logiki wynika, że certyfikowany instalator poniesie konsekwencje, gdy zamontowana pompa ciepła źle funkcjonuje.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 12