Dziś jest: 13-05-2021
serwis informacyjny
4 lata działalności sntchik Drukuj

W dyskusjach często wskazywano na potrzebę stowarzyszania się specjalistów pracujących w branży. Jednak SIMP, PZITS i inne stowarzyszenia należące do NOT nie są dla chłodnictwa i klimatyzacji właściwe, ponieważ  w tych stowarzyszeniach chłodnicy stanowią małą grupę członków, a ich interesy branżowe nie są dostrzegane, a czasem doświadczaliśmy postępowań sprzecznych z tym interesem.

W dosyć powszechnej opinii, należało powołać stowarzyszenie specjalistów chłodnictwa i klimatyzacji, do którego wstąpić mogliby pracujący w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła: pracownicy nauki, inżynierowie, technicy, ekonomiści i technolodzy, a także studenci. Władze takiego stowarzyszenia reprezentowałyby wszystkich specjalistów pracujących w szeroko pojmowanej branży.

Rzeczników utworzenia organizacji reprezentującej środowisko chłodników było wielu, ale do najbardziej wytrwałych należeli: Stanisław Rutkowski, Aleksander Paliwoda i Kazimierz Gutkowski, wszyscy z długoletnim stażem w SIMP. W powszechnej opinii panowało przekonanie o konieczności utworzenia chłodniczej organizacji demokratycznej i niezależnej od zrzeszenia stanowiącego skupisko osób o różnych zawodach, jakim jest np. SIMP.

Dziś można stwierdzić, że podjęte wysiłki okazały się owocne. Powstała organizacja, która reprezentuje wyłącznie interesy chłodników.

Więcej…
 
Kto będzie kontrolował w Polsce f-gazy ? Drukuj

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP (4 sierpnia br. - uwaga w internecie dostępna jest transmisja) odbędzie się debata nad ustawą o inspekcji ochrony środowiska. Branżę chłodniczą temat interesuje z powodu fluorowanych gazów cieplarnianych.

Więcej…
 
AREA proponuje obniżenie progu 3 kg HFC do 1 kg Drukuj

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP otrzymało nowe stanowisko  Europejskiego Stowarzyszenia Biznesowego Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła (AREA).

Na podstawie art. 10 ust. 2 Rozporządzenia 842/2006

Do dnia 4 lipca 2011 r. Komisja publikuje sprawozdanie na podstawie doświadczeń w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

w niektórych krajach rozpoczyna się przegląd stosowania regulacji f-gazowych. Niebawem też ocenę regulacji przedstawi Komisja Europejska. Polska należy do nielicznych krajów, który nie wdrożyły przepisów, więc przynajmniej nasz rząd nie musi przygotować sprawozdania.  (czytaj więcej   >>>)

Więcej…
 
Wygrana w sądzie Drukuj

W dniu 15 lipca 2010 r. odbyla się ostatnia rozprawa przed Sądem Okręgowym w sprawie statutu Stowarzyszenia. Organ nadzoru, korzystając ze swoich uprawnień, zgłaszał sprzeciw do zapisu

§21
2.    Dopuszcza się możliwość podjęcia uchwały przez członków oraz inne organa Stowarzyszenia w drodze głosowania korespondencyjnego. Organy wewnętrznie przyjmą zasady tych głosowań.

Organ przegrał wcześniej tą sprawę w sądzie rejonowym, a teraz po raz drugi przegrał rozprawę apelacyjną.

Więcej…
 
Opinia sntchik do Projektu założeń do ustawy o f-gazach Drukuj

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji zostało zaproszone do przedstawienia opinii o Projekcie założeń do przyszłej ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

My z kolei zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem organizacji i do dyskusji na forum (wymaga rejestracji !)

Dziś kształtują się warunki prowadzenia działalności montażowo-serwisowej w chłodnictwie, klimatyzacji i technice pomp ciepła na wiele lat. Bądź obecny. Wspieraj organizację troszczącą się o poprawny zapis regulacji w  interesie serwisu chłodniczego jak i środowiska naturalnego.

Więcej…
 
Opinia branżowej komisji prawnej Drukuj

Poniżej zamieszczamy opinię branżowej komisji prawnej przy Branżowym Porozumieniu Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 12