Dziś jest: 13-05-2021
serwis informacyjny
F-gazy od nowa Drukuj

Ruszają prace nad przepisami f-gazowymi - niestety europejskimi.

Komisja Europejska przyspiesza prace nad nowym rozporządzeniem, które ma zastąpić znane już uregulowanie 842/06. Większość organizacji branżowych, w tym Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji, Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła oraz Krajowe Forum Chłodnictwa otrzymała do konsultacji tekst projektu regulacji. >>>

Więcej…
 
Koniec "chłodu" Drukuj

W trakcie prac nad projektem ustawy - Prawo energetyczne wiele zagadnień dotyczących chłodnictwa, na wniosek Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, zostało wyprostowanych. Do rażących przypadków zaliczyć należy używanie terminu "chłód", który  jest z punktu widzenia nauki niepoprawny.

Więcej…
 
Taniec z pompą Drukuj

Prace nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo energetyczne nie odbywają się bez wpływu grup lobbingowych zmierzających do "ustawienia" niektórych zagadnień. Oto jeden z przykładów:

Więcej…
 
Zmiana kryterium oceny ofert na klimatyzacje Drukuj

W związku z procedowaniem w Sejmie RP zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji wniosło propozycję poprawki uwzględniającej stan prawny po pełnym wdrożeniu w życie zapisu art. 62 ust. 1 pkt 6) w związku z ust. 1a tegoż artykułu w nowym brzmieniu:

Więcej…
 
Czy Rząd chce zlikwidować male firmy instalatorskie ? Drukuj

W Sejmie RP trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz innych ustaw. Nowe przepisy uregulują warunki nabywania uprawnień mikro- i małego instalatora. Odpowiedni certyfikat w trybie dosyć kosztownej dla firm serwisowych procedury wydawać będzie Urząd Dozoru Technicznego (700 zł egzamin i certyfikat i ok. 1500 zł szkolenie). 

Podsumowanie wysiłków reprezentanta branży na rzecz jej ochrony można odsłuchać tu  >>>  (uwaga: na suwaku należy ustawić czas na 16:15).

Zauważyć należy szereg niekorzystnych dla instalatorów i firm zapisów.

Więcej…
 
Projekt założeń do ustawy f-gazowej Drukuj

Kolejny projekt Założeń projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - KRM-24-157-12 został opublikowany przez RCL, o czym powiadomiono organizację:

W związku z dużym znaczeniem dla sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła przyszłych uregulowań zapraszamy do przekazywania opinii zarówno do organizacji, jak i do KRM.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 12